ИСТИННИЯТ СВЕТОДЪРЖАТЕЛ

Пространството изтърсваше Праха на Носенето и развеждаше Гласенето. Припалваха се Придърпванията на Отпускането и развесваха Нагласата от Достигането. Размърдваха се Донасянията на Олекотяването и състигаха Поветствованието. Приглаждаха се Косите на Размишлението и изтягаха Припълзяването на Разширението. Отнасяха се Приготовленията на Изповеданието и разресваха Упокоя на Освобождаването. Сподиряха се Разполаганията на Извлечението и износваха Пораждането на Промисъла.

Настигаше се Насладата от Примирението и наслагваше Приплода на Проникновението. Светлееше Стъпката на Невестата и полягаше в Прилежанието на Истината. Наместваха се Раздяванията на Приполагането и следваха Вървежа на Оглашението. Размерваха се Политанията на Приснодеянието и свеждаха Настояването на Достъпа. Осияваха Провижданията на Великостигането и наспоряваха Окръглянето на Покоя. Изсипваше се Светлината на Зазоряването и полагаше Дланите на Светоиденето. Ангеловеенето поемаше Диханието на Притвора и раздигаше Лемежа на Богоподобието.

Повдигаше се Диренето на Помазването и разстилаше Утробата на Слънцеставането. Ветрееше се Поличбата на Одарението и овладяваше Естеството на Прорицанието. Наемаха се Оправянията на Приснодаването и извеждаха Висона на Благодарението. Широтата на Великоправенето разперваше Пръстите на Изложението и потупваше Изправлението на Порастването. Повдигаше се Наследяването на Припознаването и  оформяше Главината на Божията Лозница. Притичваха Ластарите на Придавлението и пресипваха Донесението на Правдата. Наливаха се Пригласянията на Доволството и пълнеха Упованието на Гроздето.

Развърташе се Опознаването на Притвора и разветряше Светостта на Единоподобието. Разтваряше се Семето на Съзиждането и поклащаше Раменете на Равновесието. Политаше Сладостта на Разположението и припалваше Светлината на Приближението. Допълваха се Отстоянията на Промишлението и надигаха Бокала на Единоиденето. Извайваше се Растежа на Ръцеполагането и принасяше Беритбата на Освобождаването. Синееше Одеянието на Придаянието и преливаше в Пригласа на Богоставането. Онемяваше Зората на Великодеянието и помазваше Дверите на Реченамирането. Преливаше се Дъгата на Развиделяването и лееше Чистотата на Благоденствието.

Белееше Челото на Богопознаването и разкрояваше Провиждането на Отрасъла.

Раздигаха се Примъгляванията на Освещаването  и пламенееха в Плащаницата на Духа.

Разстилаха се Приполаганията на Достигането и повдигаха Гръдта на Божието Промишление.

Огласяха се Устоите на Великознаенето и раздигаха Приполаганията на Мнимото Доволство.

Преплакваха се Съдовете за Божията Трапеза и разнежваха Великолепието на Исконното Простосложение.

Осветяваха се Владенията на Божия Ерусалим и поемаха Приложението на Божествената Мъдрост от Приемането на Живот от Истинното Слово.

 

 

 

 

 

 

ИЗВОРЪТ

БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА
2016/17


ПЪТЯТ НА СВЕТЛИНАТА
2015/16


НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

2014/15


ПОЗНАЙ ИСТИНАТА
2013/14


ЖИВИЯТ БОГ
2012/13


КНИГАТА НА ЖИВОТА
2011/12


СИЛАТА НА
ВИДЕЛИНАТА

2010/11


РАБОТАТА
НА ДУХА
2009/10


СЪТВОРЕНИЕТО НА СЛОВОТО

2008/09


УЧИЛИЩЕТО НА ДУХА

2007/08


ИСТИНАТА
ЗА ЖИВОТА

2006/07

 

обратно
към главното
меню