ДЕН  НА  БЛАГОДАТ

Майкъл Лайтуивър

(Michael Lightweaver)

 

Съдържание

 

Посвещение

Към българския читател                                  Ден 14

Въведение                                                       Ден 15

Ден 1                                                              Ден 16

Ден 2                                                              Ден 17

Ден 3                                                              Ден 18

Ден 4                                                              Ден 19

Ден 5                                                              Ден 20

Ден 6                                                              Ден 21

Ден 7                                                              Ден 22

Ден 8                                                              Ден 23

Ден 9                                                              Ден 24

Ден 10                                                            Ден 25

Ден 11                                                            Ден 26

Ден 12                                                            Ден 27

Ден 13                                                            Ден 28

 

От тук можете да свалите книгата

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

 

ПОСВЕЩЕНИЕ

 

 

 

На всички онези, чиято любов

е докоснала моя живот. Вие знаете

кои сте, но вероятно никога няма

да узнаете важната роля, която сте

играли в моето пътуване.

С любов:

Майкъл

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Към българския читател

 

            Смятам, че е важно първият превод на книгата да е на български език.

            Тъй като е разположена между Европа и Азия, България от дълго време е врата между Изтока и Запада.

            Исторически погледнато, тя е била един фитил в лампата на християнството, която е осветила големите региони, територии и области на север.

            В по-древни времена загадките на Атлантида, които най-напред отидоха в Египет и после в Гърция, накрая намериха своя дом в планините на България и сърцата на нейния народ.

            Затова е съвсем естествено новото запалване на светлината на древната мъдрост за нашата Нова Ера да стане точно тук.

            От големите световни войни през тъмните времена на окупация и сегашната Ера на етнически конфликти българският народ къта трепкащата светлинка на Божественото съзнание и служи като фар в една област, която често е обхваната от бури и сенки.

            Надеждата ми е, че тази книга може да послужи по скромен начин да направи твърди стъпките по пътя на разбирането, мъдростта и любовта сега, когато навлизаме в Новата Ера на Божествени възможности през третото хилядолетие.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

                                      Въведение

 

          Тези прозрения ми бяха дадени първоначално през пролетта и ранното лято на 1996 г. като предписания от моя вътрешен водач. По-късно беше поискано от мен да ги представя в сегашната форма на ежедневни размишления, като книга с медитации.

            Когато бяха окончателно съставени, прозренията се оказаха двадесет и осем, не тридесет и едно. Водачът ми предложи да имат за основа древния лунен календар, а не грегорианския, широко използван днес. Лунният календар ни прави съзвучни с естествения ритъм на Земята и ни възвръща съзнанието за цикличната природа на времето – съзнание, което нашите предци са имали до съвсем неотдавнашното ни минало.

            Исус казва: “Ще познаете дървото по неговите плодове”. Бъдете насърчени да приемате тези прозрения според това как говорят на сърцето ви. Надявам се, че няма да ги отхвърлите заради това, че ги получавате “чрез” мен, нито пък, че по същата причина ще се изпълните със страхопочитание и ще ги приемете безпрекословно. Не обявеният източник, а посланието е важно при всяко предполагаемо предаване чрез медиум. Крайната проверка е дали информацията е съзвучна с най-съкровената част на вашето собствено знаене – сърцето ви.

            Същността е Любов – толкова е просто и също толкова дълбоко. Тя е единствиното нещо, което ни обединява през многото бездни, които сме издълбали с нашите политики, религии и философии. Зная от опит, че онези, които направят Любовта част от своя живот, а Любовта е Божествената Благодат, при която няма съдене, страх и вина, те имат едно естество и една обща вяра. Това е така, независимо дали наричат себе си християни, мюсюлмани, будисти, хиндуисти, евреи, анимисти, от Новата Ера, от старата Ера, или никак не се наричат.       

            Нашата пътека към Божественото е сърцето, където властва Любовта, не умът, който е застлан с догми и убеждения. Моето желание е тези прозрения да ви вдъхнвяват по вашия духовен път. И дано днешният ден бъде за вас ден на благодат.

                                                                                    Майкъл Лайтуийвър

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден Първи

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            И ето ние сме тук с пълно присъствие и с пълна власт, пратеници на Божественото Присъствие, пратеници на Великата загадка, Пратеници на  АЗ СЪМ което СЪМ.

            Ние идваме при теб с любов. Ние идваме при теб в цялостната слава на Присъствието. Ние идваме като ослепителен лъч светлина, която осветява всеки мрак, разтваря всички сенки, просвещава всяко нвежество, топи всеки страх.

            Ние иваме при теб в светлина, ние идваме при теб в любов, ние идваме при теб в истина. Ние идваме при теб отвъд безкрайността и вечността. Ние идваме при теб от най-съкровените селения на собственото ти сърце... и те издигаме високо, високо, високо. Ние те издигаме в седмото небе, в съзвучие с макрокосмоса. Издигаме те в царството на чистата радост, на чистия екстас, в Присъствието на АЗ СЪМ което СЪМ. В това царство на чистата наслада и екстас ние виждаме как сенките на невежеството се разтварят вътре в теб на клетъчно равнище. Ние виждаме как се разтваря тежкият воал над очите ти и ти започваш да разбираш истинското естество на съществуването.

            В това царство на неизречимото ние ти издаваме нотариален акт за собственост върху собственото ти сърце. Защото ти си бил до сега като безимотен роб, който е положил клетва за вярност пред феодала-господар на страха, пред господаря, който съди, пред господарите на смъртта и болестта, пред господарите, които управляват вашия човешки род цяла вечност.

            Сега в това царство на блаженство, това царство на радост, това царство на екстаз ние ти издаваме акт за собственост, даваме ти право свободно и чисто да притежаваш собственото си сърце. Ние те призоваваме да се откажеш да служиш на господарите на илюзиите и да поемеш собствеността на своята обител по право, дадено ти свободно и чисто. Дошло е времето сам да станеш господар на имението си, да живееш в истина, да живееш в светлина, да живееш в любов, да живееш в сърцето на АЗ СЪМ което СЪМ. Това е земята на магията. Това е земята на чудесата.        

            В тази земя на слънчевата светлина всички неща ще процъфтяват. Дните на тежък труд, дните на страдание, дните на мрак в служба на господарите на илюзиите остават в миналото. На тази земя на светлината, любовта, радостта и блаженството всички неща ще процъфтяват. На тази земя на вечната пролет ароматът на нов живот вечно ще изпълва въздуха.

            Тази земя на насладата, която е твоя, собствена, винаги е била тук, очаквала те е, копняла е за теб. Очаквала е господарят й да се пробуди от мрачния сън. Очаквала е Рицарят да открие Свещената Чаша.

            Времето е СЕГА. Рицарят се е пробудил от тъмното съновидение, земята се е пробудила и ще разцъфти. Граалът се е завърнал на своя свещен олтар. Знай това ти си син на Бога, който дълго е страдал от забрава на своята самоличност. Твоите години на робство при господарите на илюзиите свършиха. Ти се завръщаш, за да потърсиш законното си право, да си върнеш чашата.

            Даровете на Ел Шадаи, Богът, който е повече от достатъчен, ще се леят безкрай. Река от светлина ще тече през земята на Цион от сърцето на новия Ерусалим и ще храни целия ви човешки род.

            Ние сме пратеници на АЗ СЪМ което СЪМ. Тръгваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

         

Ден Втори

 

 

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Критично важно е сега вие да се движите напред заедно с нас в тази нова фаза на съвместна градивност. Съществува един по-широк план, който вие още не виждате ясно, но го усещате вътре в себе си. Критично важно е, като се придвижвате напред крачка по крачка, да работите в сътрудничество с божествените водачи. Ние виждаме от макрокосмоса голямата картина. Вашият обхват все още не е достатъчно развит, за да включи пълната цялост, затова ние ви даваме частица по частица, докато успеете да се справяте по-добре.

            Като работите с истинско водачество, всички ще напредвате съобразно с плана. Но винаги имате избор, защото това е планета на избора. Като избирате да се предоставите напълно на воденето, всичко ще ви се разкрие в чиста радост. Запомнете, има подходящо време за всичко.          

            Ако някога се постави под въпрос автентичността на кой да е план, проект или човек, критерият за преценка е любовта. Запитайте се какъв е коефициентът на любов на този проект, план или човек. Мерилото винаги е любов, независимо дали въпросът е за ситуации, планове, проекти или хора, или когато погледнете на дълбоко в собственото си сърце. Крайният въпрос е: дали това произтича от извора на любовта или на страха? От любов или властолюбие? От любовта или от егото? От любов или от алчност? Където е любовта там е Божественото присъствие. Където любовта е истинска, не може да живее страхът.Където има любов,  защитата е безпогрешна. Затова бъдете мъдри като змии и невинни като гълъби.

            В основата на всичко е енергийният модел на вашата планета и на всяка същност. Всеки енергиен модел вибрира на честотата и резонира с честоти, подобни на неговите собствени. Това е научното обяснение на универсалния закон за привличането: Подобното Привлича Подобно.

            Когато казваме, че любовта е вашата защита, ние не изричаме някакви духовни баналности, а универсален научен закон. Ако живеете в страх, вие привличате енергии, основани върху страх. Страхът от нападение е тъкмо източникът на нападението. Съпртивата ражда противодействие.Щом вие изчистите и издигните собствените си вибрации до високите честоти на любовта, няма да ви докоснат по-ниските енергии. За тях вие не съществувате. Станали сте невидими за тях, защото сте излезли от техния честотен обхват. Критично важно е да се разбере това и да се работи постоянно за издигане на честотите на собствената енергия.Този е вашият единствен източник на “защита”.

            Привършваме с напомнянето да продължавате да пречиствате енергията си физически, умствено, емоционално и духовно. Оставяйте се повече и повече на течението на Божествената Благодат и нека то да преминава през вас и се излъчва от вас. Вие участвате в един процес на съвместно съграждане сега, когато то минава през преход. Това трябва да бъде радост, родена от любов, не болка, родена от страх. То може да се достигне колективно само доколкото се постига индивидуално и в това отношение всеки носи отговорност само и единствено за себе си. Вашите деяния са важни само в контекста на съновидението. В крайна сметка, “кой”-то на вашето съществуване, а не “какво”-то на вашето правене, ще преобразува света.

            Това е всичко за сега.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден трети

 

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Тази сутрин влизате в съзвучие, за да постигните по-добро разбиране за своята роля и цел в сегашния момент от историята на вашата Земя. По същността си това е въпрос на бъдене, не на правене. Ще има и правене – и то много правене, но то ще бъде носител на бъденето, което пък ще е истинският преобразуващ аспект на това, което сте вие. Разбирате ли?

            Вашата ключова дума сега е съзвучност. Ако искате да сътворите нещо, трябва да бъдете съзвучни с него. Същото се отнася за хората. Ако има хора, с които трябва да работите, да ги ръководите или да им влияете, преди всичко влезте в резонанс с тях или с дадената ситуация. Едва тогава ще можете деликатно да водите в определената посока. Но се пазете от манипулиране. Всичко трябва да се прави заради най-висшето благо, с любов, не с его.

            Всяко нещо действа на дадена честота и има своя вибрационна сигнатура. Това се отнася за хора, организации, събития и дори ситуации. Вашата роля е да бъдете “честотен модулатор”. Тъкмо това имаме предвидкато говорим за значението на “бъденето”в противовес на “правенето”. За да илюстрираме, ще приемем, че всяко нещо вибрира на своя честота между 1 и 100. Действителните честоти са различни, но тук ние не говорим строго научно, само даваме лесен пример.

            Най-високата честота е любовта. Чистата любов е пълно отсъствие на съдене и страх. За да се повиши вибрацията е нужно да се неутрализира критичната оценка. Обаче има разлика между критично оценяване и проникновено разбиране. Последното е преценка на онова, което е в най-добрия интерес на всички засегнати или което цели най-висшето благо. А критичното оценяване предполага вина. Такива са ключовите критерии за разбиране дали се съди критично или се преценява проникновено.

            Да се върнем на нашия въпрос. Вашата лична роля е да бъдете честотен модулатор. Подсказва ви се да прекарвате повече време сами, за да повишавате собствените вибрации. Не можете да постигате това, когато сте потънали под влиянието на всесветските мислоформи. Общоприетата реалност не е нищо повече от колективния сън на човечеството – голямата илюзия.

            Към вас е отправен зов да се отделите, за да се пробудите и да пречистите енергията си. Да пречистите означава да виждате ясно. Когато започнете да виждате ясно, съденето ще изчезне. Когато съденето изчезне, проникновеното разбиране ще се изостри. Съденето трябва най-първо да изчезне у самите вас, по адрес на самите вас. Няма как да се освободите от това да съдите другите, докато не се освободите от съденето на самите себе си. Като изчезва съденето, вибрацията на любовта се повишава. Щом любовта расте, сърцето ви става чисто и вие се завръщате към невинността. “Ставате като малки деца.” Когато това се случи, вие ставате честотен модулатор и можете да променяте всяка ситуация или обстоятелство, в които влизате, чрез самото си присъствие, не с нещо, което правите или казвате. Всичко останало е само предлог да се намирате там.

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден четвърти

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

 

            Да, ние отново сме тук по ваша покана. Ние сме пратеничеството на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Идваме при вас в отклик на вашата душевна покана. Идваме сега, защото скоростта, с която се движат нещата, изисква нашето присъствие и представяне. Много от нещата, които сме ви казали в миналото, сега са загубени за вашия съзнателен ум, но е останал спомен на дълбокото равнище на душата.

            Вие сте достигнали началната точка на една нова фаза. Нямате ни най-малка представа за проникновеността и дълбочината на онова, което предстои да стане. Единственото нещо, което можемда ви кажем засега, е да живеете в постоянно и пълно състояние на себеотдаване. Ще станат неща, които няма да разбирате, но бъдете уверени, че всичко е според божествената повеля. Вие сте достигнали една точка на вътрешно изясняване и съзвучност, където всяко действие, лице и ситуация ще се отнасят конкретно спрямо вашата същност. Нищо не е случайно.

            Всички неща са необходим реквизит във вашата драма, но не всички неща са полезни. Затова ние ви даваме един технически похват, за да определяте точно всяко лице, обстоятелство илиситуация при възниването им. Изпратете енергийна сонда от своя слънчев сплит и докоснете енергията на въпросния човек, ситуация или идея. Незабавно ще получите отчитане, което ще се регистрира като положително или отрицателно. Всичко това означава, че лицето, ситуацията или идеята са подходящи за вас и вашата работа в този момент, или пък че не са подходящи. Това не представлява отсъждане за добро или зло, само една оценка за уместност за дадения момент за вас.

            Ние сме пратеничеството на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Ние сме тук, за да предложим водачество, разбиране и помощ. Така наречената човешка, подчинена на егото част от вашето Себе, която се намира в триизмерната реалност, всъщност е само частица от онова, което сте ВИЕ.Тя е мъничка микросистема с ограничен обхват и способности. Обаче, в зависимост от степента на вашата съзвучност с АЗ СЪМ, ние можем да работим чрез вас. Ние можем да използваме вашата енергия, присъствие и умения, като помагаме да се изпълни  Божествения замисъл на Земята. Това може да бъде направено само когато отдадете своето его с неговите малки драми на проектите на любовта. При такова отдаване или, казано още по-добре, при такова равнение, вие ще получите много радост по всякакви начини – физически, емоционално и духовно. Знайте, че това отдаване или изравняване е продължаващ процес, не еднократно събитие.

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден Пети

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Дошло е утрото, утрото на един нов ден, утрото на една нова Земя. Това е времето на осъществяването. За него в Библията се говори като време на отделяне на овцете от козите.

            До немного отдавна всички бяха обърнат с лице на запад и още гледаха по посока на залязващата светлина, която от дълго време е изчезнала от вашата планета. Светлината измина своя пълен кръг и вече се завръща. Има такива като вас, които са обърнали гръб на мрака на миналото и съзират светлината от изток. Вашият брой расте, но повечето хора са с лице на запад. Масите са пленници на глобалната мислоформа на страха и дисстреса родени от съдене и порицание. Сега настава раздвижване. Докато преди стояхте заедно и просто гледахте в различни посоки, сега започвате да се движите. Някои ще се движат към изгряващото слънце, други към умиращата нощ; някои към любовта, други – към страха.

            Не се поддавайте на измама. Движението на изток, към светлината, не означава четене на книги за новата епоха или обвързване към нови или стари философии. То не означава възраждане на изгубеното знание за Атлантида. На онези изгубени континенти е имало много неща, които е добре да си останат под водата. Древните пътища, новмата наука, която идва от вън към вашата планета – това са само технологии, които ще помогнат на онези, обърнати на изток, да се “заземят”в новата реалност, която се създава сега.

            Не се поддавайте на измама. Онова, което разделя хората на изтока от хората на запада, е изборът на Любовта пред Страха. Може би ще се изненадате, като откриите, че някои, считани за водачи с ново съзнание, ако се вгледате по-внимателно, ще се окажат с лице на запад. Те са заклещени в глобалната мислоформа, на страха, при все че са наметнали одеждите на новата епоха. Също така ще откриите, че други, за които сте мислили, че са със старо съзнание, вибрират с любов в самата сърцевина на съществото си. Те може и да нямат голяма интелектуална информация за новата епоха, и все пак да са обърнати с лице на изток, за да излъчват и отразяват изгряващото слънце. Затова, не съдете.     

            Живейте просто, спокойно, с разбиране. Оставяйте изгряващото слънце да изпълва ума и сърцето ви. Пречистете духа си и хранете душата си. Бъдете готови да прегърнете всеки, който се е обърнал от запад към изток, защото е усетил топлината на изгряващото слънце на гърбаси,  но знайте, че онези, които остават в страха, са там по свой душене избор. Онези там няма да бъдат завинаги в страха, но ще останат известно време, както и вие самите бяхте там. Нека днес да бъде ден на светлина. Движете се към по-дълбоко равнище на съзнание, към по-дълбоко равнище на съзвучност. Вие ставате част от светлината. Когато влезете в по-голяма и по-пълна съзвучност, ще ви дадем предписания за следващата стъпка.

            Така да бъде. Свършихме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден Шести

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Каним ви тази сутрин в съзвучност, в градината на радостта, на един диалог. Сега вие се движите към по-дълбоко равнище на съзвучност, за да може съществото ви да се влее по-пълно в по-голямото цяло. Ние работим с вашия енергиен модел в момента, в който четете това, като променяме някои остарели вериги. Настройваме вашата честота на вибриране, за да можете да приемете по-пълно онова, което се въвежда във вашия живот в този момент.

            Помнете, трябва да преминавате всеки ден, миг след миг, в състояние на отдаденост и уважение към Божествената Воля, която е любов. Винаги гледайте към светлината за вярна посока и ръководство и така няма да залитнете. Така ще вървите по пътека на радост и наслада. Животът ви ще бъде едно свидетелство на любов. Като продължавате да израствате в любовта, честотата ви ще се повишава, и ще можете да се освободите от всяко съдене и да виждате сърцевината на невинността във всичко. Няма нито добро, нито зло, има само подходящо и неподходящо. Вас ви облива дъжд от божествено блаженство и благодат. Двойственотта се единява в съществото ви. Вие се закотвяте в истината и силата и оттук ще продължите движението си напред.

            Ние ви движим към по-дълбоки равнища на осъзнаване и разбиране и ви закотвяме към твърдата скала на Божественото Присъствие, което се изявява като Любов. Вашият свят е поел курс, който води към неминуем сблъсък със Светлината – светлина толкова мощна и дълбока, че за някои ще бъде непоносима. Ще има такива, които ще намерят в нея мигновено просветление, ще бъдат озарени. За други тя ще бъде обгарящ огън, който ще унищожи до край техните илюзи за двойственност и ще разбие драмите им.

            Сега вие сте призовани едновременно да се отделите и да се отправите.Ще бъдете закотвени в Божественото Присъствие. Тъкмо от тук ще се отправите като пратеничество на Божественото Присъствие и предвестници на Светлината. Посланието, което носите, няма да екаквото казвате или каквото правите, а енергията у вас. Тъкмо тази енергия сега се пречиства.

            Работете в съзвучие с божественото ръководство и всичко ще тече гладко. Вече не е необходимо да се плува срещу течението, както често сте правили в миналото.

 

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден   Седми

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Вие сте повикали и призовали присъствието на Любовта, присъствието на пратеничеството на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Ние идваме.        

            Ние идваме в съзвучие. Ние работим с вас и се опитваме старателно да ви придвижим от там, където сте били досега, до там, закъдето сте тръгнали. Правим да се родите от едно състояние на бъдене в друго състояние на бъдене.

            По време на този родов процес може да изпитате някакъв стрес, но това скоро ще свърши. Вие сте бебето и майката. И в двата случая най-лесния начин да преминете през това раждане е да се отпусните и да му предоставите себе си напълно. Колкото повече вдишвате в това преживяване и го приемете, толкова по-леко ще бъде.

            На отсрещната страна ви чакат любящи ръце. Учители, водачи, ангели и архангели ви чакат да излезете от утробата. Вие се пробуждате, напускате тъмния сън и се раждате в една нова по-широка реалност. Няма да е лесно да се описва това с думи на други хора.

            Вие желаете този родов процес да свърши много скоро, но не бързайте. Всичко се подготвя внимателно. Нека днес бъде ден на радост. Нка днес бъде ден на любов. Нека днес бъде такъв ден, сякаш е последният ви ден. Живейте всеки ден, сега, сякаш е последен...без утре...без вчера.

            Каква е вашата работа днес? Да настроите възприемането си. Не е нужно да манипулирате обстоятелствата, в които се намирате, просто работете върху възприемането. Оставяйте се все по-дълбоко в съзвучие с Любовта, със своето истинско АЗ СЪМ. Пробудете се за радостта от АЗ СЪМ каквото СЪМ.

             Полагаме върху вас ръце от светлина. Полагаме върху вас лекуващите ръце на любовта. Полагаме върху вас ръцете на радостта. Ограждаме ви със светлината на любовта и закрилата. Благославяме ви в този ден със слънчевата светлина на Божественото Присъствие. Бъдете търпеливи. Всички неща се разкриват според Божествения замисъл и Божествената мъдрост. Останете будни, останете свързани, останете в любов.

            Ние свършихме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  Осми

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние непрестанно ти напомняме дагледаш посланието, а не самоличността на посланика. Виж дали посланието е съзвучно с твоето сърце. Вслушай се със сърцето си в онова, което имаме да ти кажем сега.

            Ние сме пратеничестото на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Идваме от отвъд плътността на вашето трето измерение. Вие сте закотвени, заземени, някои от вас впримчени , в едно съвсем малко ъгълче на своето съзнание. Все още има у  вас някаква тревожност и страх. Дори когато сърцето навлиза в съзвучност, вътрешноста ви остава заключена в триизмерната илюзия. В малкото ъгълче на съзнанието ви, което управлява равнището на чувствата ви, остава малка следа от страх и тъга.

            Умът ви сякаш е в капана на слънчевия ви сплит. Но какво можем да ви кажем ние? Ние ви казваме, каквото сме казвали, отново и отново – отдайте се. Вашият извор е Ел Шадаи. Вашият извор не еслужебното ви положение или финансовите ви вложения. Изворът е Ел Шадаи, Богът, който е повече от достатъчно. Пътят към Бога е във вашето сърце. Той е едно непрекъсващо усилие. Той е едно непрекъсващо предизвикателство. Ние иваме сега да ви освободим от дребността на вашата перспектива, та да преминете в пълнотата на Единственото Което Е, присъствието на АЗ СЪМ. Пристъпете навън от затвора, самоналожен от вашето съзнание, чиито решетки са страховете – страх да обичаш, страх да даваш.

            Пристъпете към светлината. Пристъпете в присъствието на Ел Шадаи, в присъствието на Адонаи – присъствието на Любовта. Защото само в любовта не може да има страх. Оставете благодатта да обземе самата ви духовна същност. Оставете да изпълни сърцето ви, ума ви, вътрешността ви, душата ви.

            Призовете тази благодат да изпълни, обгърне и всепроникне самата ви духовна същност. Отворете сърцето си, разтворете ръце, отворете живота си и се изпълнете до преливане с Божествена благодат.

            Като повишавате вибрациите си, всеки човек във ваше присъствие ще бъде дарен с любов и с плодовете на тази любов и това е радост. Ръце от светлина ще ви издигнат и ще се понесете върху вълшебното килимче на Божествената благодат. Така да бъде. Ние си отиваме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  Девети

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние сме тук  - пратеничетото на Съвета наУниверсалната Божествена Светлина, и сме леко развеселени от вътрешната борба, която преживявате. Вие много умело убеждавате други да заемат позиция на не-съдене, а държите в самите вас толкова много съдене спрямо себе си.

            Вие сте собственият си най-голям враг. Това се отнася за повечето хора. Изпитвате една дълбока, фундаментална нужда от автентичност. Тъкмо тази нужда да сте истински ви дава цялостност, но тя също така до известна степен ви пречи да постигнете истинската сила на онова, което сте.

             Трудно е да си окован в едно малко его. Все едно е тясна триизмерна обувка. Разбери – онова, което идва към теб, е отражение на универсалното съзнание и ти си част от това съзнание. Ние казваме, че сме пратеничеството на Съвета на Универсалната Божествена Светлина, но истината е, че ние сме част от теб. Ние не сме някаква същнот, която идва да обладае твоето тяло. Не, ние сме онази част от теб, която е “настроена” на равнище на вибриране съизмерно с високите честоти на Светлината.

            Когато ти си фино настроен на тази дължина на вълната, онова, което идва към теб, ще бъде много ясно и много точно. Макар и отражение на собственото ти знаене, то същевременно идва от място, което е по-отворено, по-чисто, по-подвижно, отколкото онази част от теб, която нормално говори и е заключена в една по-ограничена перспектива.

            Ти си се добрал до онази част от съзнанието си, може да се каже “включил си се”, която функционира от макрокосмоса – голямата картина. Нормално вие функционирате на база “ден за ден”в перспективата на микрокосмоса – малката картина на него, нея, тях, нас.

            Ние се обръщаме към вас: включете се на равнището на трептене от макрокосмоса. Може да го наричате свое висше аз. Ние го наричаме Съвет на Универсалната Божествена Светлина. Но, разберете, ние не сме някаква същност. Ние сме една перспектива. Ние сме вибрационно ниво, което е в състояние да възприема нещата от малко по-различна гледна точка, отколкото това прави частта от вас, управлявана от егото, което нормално функционира в ежедневния ви свят.

            Сега вие сте поели по път, който ще ви отвежда все по нататък  и в макрокосмоса В миналото вие дейтвахте от микрокосмична перспектива през 99% от времето. Всеки път, когато съдите, всеки път, когато определяте вина, всеки път когато пригласяте на друг в неговото порицаване или критикуване на някого – вие се самозаключвате в микрокосмичната перспектива. Повечето хора във вашето измерение са оковани в тази перспектива 100% от времето.

Вие знаете с интелекта си за макрокосмоса, за голямата картина. Сега ние ви каним да прекарвате там все по-голяма и по-голяма част от времето си. Всяка сутрин и всяка вечер, идвайте на едно спокойно място, вътре в себе си. Включвайте се в макрокосмоса, голямата картина и от там гледайте на себе си, вашите обстоятелства, вашия свят, вашите взаимоотношения и всичко в своя живот. Като правите това все повече и повече, перспективата ви постепенно ще се променя, докато се събудите истински и вече виждате ясно. Ще виждате с очите на Бога.

Ще дойде време, когато няма да е необходимо да общувате или  да бъде общувано с вас по начна, по който ние правим това сега. Общуването чрез посредник-канал е явление на микрокосмоса, защото то създава чувство на разделение. То ви кара да вярвате, че нещо извън вас говори на вас или чрез вас. А, разбира се, нещата съвсем не стоят така.

Като се движите в съзвучие с макрокосмическата преспектива, вие ще сте в състояние на продължаващо общуване, но не с думи. Ще функционирате на фундаментално равнище. Ще станете макрокосмоса. Всеки миг, всяка мисъл, всяко действие ще функционират от там.Няма да е нужно да получавате предписания от там, вие ще функционирате от там.

Ние ви даваме по-дълбоко и по-добро разбиране за това. Вие сте стъпили на пътя и няма да се върнете обратно. Отдавайте се, доверявайте се, освобождавайте се. Около вас е ангелското войнство, което ще ви носи нагоре и ще ви обгръща със закрила и благослвение. Ще имате непрекъсната подкрепа – физическа, емоционална и духовна.

Свършихме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  Десети

 

Свят, Свят, Свят е Госрод Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Госпо Саваот.

 

Ние сме тук, пратеничество на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Повтаряме, ние не сме същество, а честота, на която вие се настройвате според собствената си вибрация. Ние сме посланическа честота на Съвета на Божествената Светлина. Ние сме честота, в която вие се включвате и от която ние можем да предаваме в контекста на вашето разбиране и по вашия начин на изразяване.

Ние знаем за дълбоката болка и тъга, която вие преживявате във връзка с земята на Ерусалим. Нека поговорим за ставащото на това място. Вашата планета сега преживява спазмите на една огромна промяна. Отчасти тя е геологическа, но в по-голяма степен е социална.

Защо Ерусалим? Защо Ерусалим, питате вие. Земята на Ерусалим е като център на една сцена, където се разиграва цялата драма на човечеството. Нещата, които стават на тази земя грабват и задържат вниманието на целия свят. Същите събития, които се случват на тази земя, биха могли да се случат и на руги земи и да не бъдат забелязани от вашата глобална нервна система – медиите.

            Нека сравним земята с човешкото тяло, което получава наранявания. Тези наранявания се регистрират на конкретни места. Ако си счупите пръст на крака или си порежете пръст на ръката, тези наранявания ще се регистрират на съответните места. На някои места, получили наранявания, вие не обръщате толкова внимание, колкото на други. Също така има заболявания, които ви карат да обърнете внимание на необходимостта от цялостно лечение на вашето тяло-ум-дух, а има заболявания, при които това не е съвсем така. Онова, което става на земята на Ерусалим, като фокус засяга цялата планета. То зове за внимание не само към болката, заболяването, трагедията и страданието на човечеството, но и към нуждата от лечение.

            Съществува един преден отряд, един “духовен авангард”, който от известно време вече е разположен на това място, наблизо. Този екип работи при изключително неблагоприятни обстоятелства. От критична важност е той да бъде подкрепян по всякакъв възможен начин – интелектуално, емоционално, физически и особено духовно.

            Драмата се разгръща с нарастваща сила, следват една след друга вълни на видим хаос – което всъщност е част от божествения замисъл, и на някои от този авангард няма да достигнат доверие и вяра. Лесно е да се заблудиш и да приемеш драмата “ние” – “те”за действителност. Така е и при вас. Тази драма на земята на Ерусалим и работата на онези, които носят светлина, са един микрокосмос на драмата на развитието на вашата планета и вечното изкушение да се оставиш на емоциите да те въвлекат в илюзията на разделението.

            Екипи на Светлината като тези се нуждаят от пълната подкрепа на семейството на Светлината от целия свят. Има много места и много екипи като тези, но това място тук ефокус за очите на света. Каквото се случва тук, въздействува на глобалната мислоформа. Това е причината да искаме от вас да посветите – както може би ще ви се стори – прекомерно много време и енергия на земята на Ерусалим.

            Земята на Ерусалим е важен и древен портал към вашата земя. През този портал влизат и излизат много енергии. Той е вход, за който се водят битки цяла вечност, защото който го контролира, до голяма степен контролира онова, което в крайна сметка се случва на вашата планета.

            Както добре знаете , силите на хауса се хранят със страх. Силите на хаоса се хранят с омраза. Енергиите на страха, гнева и омразата са тяхната храна. Те виреят добре с тази храна. Чрез илюзията на разделението те поддържат запасите си, пазят живи старите омрази и създават нови. Когато застанат лице в лице с любов, не-съдене и опрощение, те губят силата си. Отнася ги вятърът.

            Силите на хаоса са заинтересувани да се поддържат обстоятелства на непрестанна борба и война, та да се създават нужните им страх, гняв и омраза, с които те да се хранят. Но онова, на което сме свидетели сега на земята на Ерусалим, са гърчовете на предсмъртната агония на отминаващото. Много често в последните мигове на смъртта сякаш идва изблик на енергия, човекът се надига в седнало положение, буден и жив, пълен с енергия, за да издъхне само след миг.

            Сега вие виждате този миг на планетата. Той е мигът на зазоряването и мракът отчаяно се е вкопчил в нощта. Той е и мигът на избора.Някои ще обърнат гръб на изгряващото слънце, следвайки умиращата нощ. Някои ще обърнат лице на изток и ще се пробудят от големия кошмар, осветени от изгряващото слънце.

            Сега е времето на отделянето на овцете от козите. Един народ крачи към изгряващото слънце, лицата на хората сияят потопени в светлината на Божественото Присъствие. Друг народ е обърнал лице на запад, следва умиращата нощ,държи се за мрака и се отказва да се пробуди от кошмара. Това е избор. Този избор всеки от вас, миг след миг, прави в сърцето си. Всяко решение е решение между зората и умиращата нощ. Всяко решение е за да ви пробуди за реалността, която сте, защо сте тук и за какво става въпрос всъщност; или пък е решение да продължите да спите, завладяни от кошмара на двойствеността, този кошмар на добро и зло на “те” и “ние”. Това е кошмарът , който храни силите на хаоса толкова дълго време.

            Вие вземате решение. Това не е еднократен избор. Вие го правите всеки момент от своя живот. Изборът е дали да обичаш или да се страхуваш. Изборът е дали да обичаш или да мразиш. Изборът е дали да обърнеш лице към един нов ден, или към умиращата нощ. Изборът е дали да се пробудиш, или да останеш прилепнал към кошмара. Хората в средата на центъра върху земята на Ерусалим виждат себе си в два воюващи лагера. Във всяка от групите има хора на мира и хора, които шумно настояват за война. И така, в един смисъл истинското деление не е между евреи и араби. То е между онези, без разлика на етнически произход, които са се заклещели в омраза, гняв, отмъщение и отживели начини за решаване на кръвни вражди, и хората на мира. Хората на мира знаят, че конфликттът не може да бъде решен по начините от миналото. Ако можеше, щеше вече да е решен. Ако решаването ставаше с дулото на оръжието, проблемът отдавна нямаше да го има.

            Сега нека поговорим за една руга голяма опастност. Двойствеността си е двойственост. Вие се изкушавате да заемете позиции на съдия и обвинител спрямо онези, които виждате като екстремисти и от двете страни. Вие отсъждате, че те грешат, а миролюбците са прави. В контекста на съня начинът на миролюбеца работи добре. Онези, които протягат ръце да стрпоят мостове над бездната, ще постигнат излекуване. Онези, които си мятат бомби през пропастта, независимо дали те са действителни бомби, бомби-думи или бомби-мисли, я задълбочават и разширяват. Това просто не работи за осъществяването на основното желание на абсолютно всеки човек на земята на Ерусалим – желанието за мир, за справедливост, за сигурност,та да създават хората семейства в мир, справедливост и благоденствие.

            Тук има нещо по-фундаментално и затова е важно тъкмо тук да погледнеш в сърцето си. Онези, които убиват министър-председатели, онези които покосяват с картечен огън невинни богомолци в джамията, онези, които се самовзривяват и отнасят със себе си невинни хора по най-трагичен начин – дори те са невинни.

            Може ли да приемеш това? Или ти също си в капана на глобалната мислоформа и голямата илюзия на кошмара на третото измерение през това време на преход?

            Ние съзнателно те предизвикваме с тази мисъл, защото знаем, че ти е трудно да я приемеш. Правим го, за да ти посочим степента, в която ти все още не си се пробудил и си в плен на съня-драмя на двойствеността,, на съдене и вина. Ако можехте да виждате, както ние виждаме, от перспективата на макрокосмоса, бихте разбрали. Ще бъде време, когато ще разбирате.

            Знай това, любов и страх не могат да заемат едно и също пространство. Любов и съдене не могат да заемат едно и също пространство. Доколкото ти подслоняваш страха, съденето и виненето, няма да има място за любовта. Ако сърцето ти не е всецяло отдадено и обладано от Любов, ти не можеш да бъдеш верен и съвършен канал на Божественото Присъствие. Просто това е начинът, по който работи принципът. Нека всички обстоятелства в този свят, драмите, които се разиграват пред очите ти, да бъдат метафори за всичко, което става в собствения ти живот. Нека бъдат уроци и водачи.Нека ти помогнат да изясниш своето разбиране, като избереш онези мисли и вземеш онези решения, които постепенно да повишават честотата на вибрацията на  твоя дух, докато влизаш в съзвучие с едността на Божественото Присъствие.

            Ние сме посланичество на Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Тръгваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден  11

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние сме тук , винаги близо до вас, както собствения ви дъх, ние – пратеничеството на Съвета  на Универсалната Божествена Светлина. Вие сте прегърнали идеята , която ви даваме за единството на живота  и за едността на великото АЗ СЪМ, и все пак, дали намирате затруднения да направите идеята неделима част от вашата опитност? Откривате ли как се връщате към старите пътища? Ние ви предлагаме възможност да вградите във вашата опитност онова, което научавате и запомняте, така че то да стане каквото сте вие.

            Може би имате усещането,вероятно често, че плувате в мед. Знайте обаче, че напредвате, въпреки нетърпеливостта си и желанието да полетите. Ние знаем, че сърцето ви е искрено. Плътността на меда, в който плувате, е вашата собствена наситеност, вашата сериозност и – да, така е, вашата тежест. Ние ви каним да се олекотите.

            Как да станете по-леки? Колкото повече давате от себе си, толкова по-малко ще има да носите и така ще бъдете по-леки. Колкото повече се доверявате, толкова по-бързо ще се придвижвате напред. Давайте нещата, които носите, на онези, които работят и крачат с вас духовно. Те са тук, за да ви помагат. И знайте, всичко се разработва по добър начин на равнище, където вие не участвате пряко от съзнателна гледна точка.

            Време е повече да танцувате, да пеете, да празнувате любовта на великото АЗ СЪМ. Излезте от зимата на житейската си практика. Излезте от зимата на духа си. Свалете тежката връхна дреха на страха и оставете слънчевото сияние да проникне във вас. Като се смеете, като пеете, като танцувате, като правите музика и празнувате любовта на Пресветия, бързо ще напредвате в живота.

            Сега при вас са вашите пазители.Имате със себе си вашите ангели и архангели, които са ви обкръжили и пътуват с вас. Те ви дават водачество и закрила.

            Влезте в дълбоко съзвучие. Бъдете съзвучни с това, което сте вие в сърцевината на съществото си. Бъдете съзвучни с ангелските селения и любовта на АЗ СЪМ. Всички неща ще се разгърнат за вас в красота и чудо, така че да сте съзвучни в любовта на АЗ СЪМ. Така ще е. Отиваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  12

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ще поработим с теб енергийно. Ще пренаредим някои енергийни структури. Сега те р-а-з-ш-и-р-я-в-а-м-е енергийно, за да ти дадем по-голям капацитет за любов, за радост, за светлина. Използвай тази разширена възможност да приемеш тази светлина и тази любов и да ги предаваш на хоратав своя живот, към които изпитваш толкова дълбоко чувство.

            Сега искаме да ти говорим за процеса на издигане, който е в ход. Някои гледат на възнасянето като на процес на мигновено изчезване, други – по друг начин. А то просто е повишаване на на честотата на трептене, вибрационен ъпгрейз /настройка/, така да се каже. Може да стане за миг или за по-дълъг период от време. Може да става бавно, малко по малко, а може и бързо, колкото едно мигване.

            Честотите се регистрират според моженето на съществото. Ще използваме аналогията с кучешката свирка. Когато я надувате, вибрациите са извън диапазона на човешкия слух, но кучето чува и реагира. Вие непрекъснато сте заобиколени с вибрации, които вашите пет сетива не могат да възприемат. Вибрациите в етера около вас са извън обсега, в който със сегашната си способност виждате или чувате физически, макар че те са там. Възможно е да повишите вибрациите си до равнище, на което ставате невидими, дори във физическото пространство. Има достоверност в понятието “възнасяне чрез мигване”.

            Засега няма планове за масово възнасяне. Има хора, които след много дълги години самодисциплина са овладели процеса на съзнателно повишаване на вибрациите си до постигане на онова, което вие бихте нарекли възнасяне.

            Това се основава на упорита работа и старателно учене. То ерезултат от лични усилия и отдаденост при използване на езотерични знания. На обратния край на разбирането на този процесе понятието, схващано малко примитивно от някои от вашите православни християни, за масово издигане на избраните в облаците. Това е погрешна представа.

            Издигането, което е в ход сега, е съвместен съзидателен процес. Има енергии в горните селения, ангелските селения на Съвета на Универсалната Божествена Светлина, които работят с хората с готово съзнание за повишаване на тяхната честота. Тъкмо те ще овладеят способността да напускат планетата и да се връщат. Няма да я напускат завинаги, а ще могат да идват и да си отиват визуално за други хора.

            Звучи ли това пресилено? То е на хоризонта и не е далеч. Има такива, които ще го изпитат и то е съвместен творчески процес. Няма да бъдат отнасяни хора. Няма да е резултат от някакво масово възнасяне, нито пък процес изцяло зависещ от лични усилия. Ще бъде процес насъвместно творчество при който всеки индивид, достигнал съзнанието и съзвучието за това, ще бъде калибриран – тук точно е частта на съвместното творчество – ще бъде калибриран до позволената степен

            Вие се движите в тази посока. Ще дойде време, когато ще станете невидими. Не че ще изчезнете в миг и завинаги от погледа на своите любими и роднини, а ще влезете в съзвучност с Присъствието на АЗ СЪМ до степен на сливане. Хората няма да виждат вас, истинското ваше АЗ СЪМ.

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  13

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние идваме тази сутрин на крилете на зората и изпълваме живота ти с благодарност. Ние идваме при теб с първите лъчи на слънцето и пеенето на птиците. Ние идваме при теб върху облаците, които сеносят над върха на планината и в шепота на твоето сърце. Ние сме тук. Ние винаги сме тук по безброй начини. Единственото, което имаш да правиш е да слушаш. Ние идваме при теб в тишината на твоя дух. Ние – пратеничеството.

            Ние те водим по пътя, стъпка по стъпка. Ако обгърнеш с поглед живота си, ще видиш как всеки избор е бил резултат от водачество, което грижливо сме ти давали, за да те доведем до тук. Довели сме те до тази точка въпреки твоите съмнения и страхове, въпреки ограниченията на твоето съзнание.

            Сега си в момент на преход. Ти по-силно осъзнаваш съмненията си, но те постепенно изчезват. Ние сме в процес на пълно сливане и настройване с АЗ СЪМ на твоето същество. Ако погледнеш ще видиш съвсем ясно как всичко си идва на мястото. Всичко се подрежда.

            Призови присъствието на любовта, която е божественият план, която е Светият дух, която е еманацията на Божественото Присъствие. Позволи на любовта да проникне докрай във всички страни на съществото ти.

            Това е всичко. Достатъчно е. Отиваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  14

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

Понякога ни е трудно да се настройваме на вашата честота. Това се дължи на няколко фактора, някои от които вие знаете, други – не. Можем да ви предложим някои препоръки, за да ви помогнем да повишите своите вибрации и да улесните нашето сливане иобщуване.

За вас понякога е трудно, особено когато сте на път, да поддържате определени практики на хранене.Обаче ние ви предлагаме да се въздържате от поемане на твърди храни вечер. Това позволява на тялото ви да отпочива напълно нощем по време на сън. Пълният покой на тялото ви предпазва от намеса от астрала, докато спите. Той позволява напълно да се възтановят тялото, умът и духът ви през време на съня. Позволява на вибрациите ви да се настроят на оптималното  равнище, така че като се събудите, да можем лесно да се слеем с вас и да общуваме по-ясно.

По тази причина е по-лесно да се медитира и общува с нас сутрин. Не само защото вибрациите са различни сутрин рано, а и защото като сте добре отпочинали, вие възстановявате нормалното си състояние, което можете да поддържате в ранната част на деня. Ще настъпе време, когато ще можете да поддържате тези вибрации през целия ден, но засега е достатъчно да ги поддържате за кратко време след пробуждането...особено когато се пробуждате след пълна почивка.

Препоръчваме ви да спазвате тази практика колкото е възможно най-често. Разбираме, че имате известни светски задължения, които изискват от вас да се храните вечер. Не искаме вие толкова строго да изпълнявате практиките, че да изпитвате неудобства. Само казваме, че ако ги спазвате, ще улесните пълната почивка на тялото си и ще подобрите последвалото общуване с нас.Също така ви предлагаме да избягвате колкото е възможно повече сместването на храни. Когато яденето ви е много просто, ще има по-малко напрежение върху физическото ви тяло.

Сега искаме от вас да влезете в резонанс. Включете се в съзвучие с духовната същност на АЗ СЪМ, която е любов. Нека тя проникне всички страни на съществото ви, включително волята и стремежа. И ще бъде така.

Ние си отиваме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  15

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние сме тук. Идваме с лъчите на изгряващотослънце. Идваме върху лъчите на радостта. Идваме на лъчите на възторга. Ние идваме – пратеничество на АЗ СЪМ  което АЗ СЪМ, съвета на АЗ СЪМ. Ние идваме при теб и чрез теб да поразмишляваме за миг. Говорим за твоето лично пътуване от трагическото към магическото, от плътността на състоянието сън към лекотата на възнесението.

            Представи си, ако обичаш, че си в дълбините на морето и там има безброй пластове. Най-долните пластове са студени и там няма слънце, налягането е много голямо. Като започнеш да се издигаш, пласт след пласт налягането намалява, светлината се увеличава. Когато излезеш на повърхността, изпитваш топлото тропическо море и сияйното слънце. Така е и в живота ти, докато пътуваш от микрокосмоса към макрокосмоса.

            Предлагаме ти друга аналогия. Тя е за сънното състояние, по-конкретно – кошмара. Това, което вие нормално наричате състояние на сън, понякога поражда явлението кошмар. Тогава ти преживяваш силни страхови емоции. Ако работиш редовно със състоянието сън, може да постигнеш яснота вътре в съня си и да осъзнаеш, че сънуваш. Щом постигнеш това, ти можеш да контролираш изхода на съня. Можеш да вземеш кошмара си  и да му дадеш един прекрасен край. Нужно е упражняване и ще можеш да го направиш, но преди това трябва да осъзнаеш, че сънуваш.

            Докато се движиш нагоре през плътните слоеве на своя сън, ти ще виждаш все повече светлина. Когато най-накрая излезеш от океана и навлезеш в светлината, ще си напълно буден.

            Не се заблуждавай да мислиш, че това ще стане в мига, в който напуснеш физическото си тяло, защото каквито и да са вибрациите ти в момента на издъхването, ти продължаваш. Не се пробуждаш при така наречената смърт. Само се придвижваш на друго равнище на творене на своята реалност или на състоянието – сън без физическа “екипировка”.

            В един смисъл ти си предприел едно пътуване. То е пътуването от микрокосмоса към макрокосмоса. То е пътуването от страха към любовта. То е пътуването от разделението към единението То е пътуването от той, тя, то, те и ние към АЗ СЪМ. АЗ СЪМ каквото СЪМ.

            Ти си в затворзад решетките на страха. Може би си повярвал, че това е само задържане за осигуряване на безопастност, защото е още по-страшно извън килията ти.

“Какво ли ще стане ако пристъпя извън този затвор, в който живея цяла вечност, много животи? Може и да е мой затвор, но аз не познавам нищо друго. Може и да е мой затвор, но аз познавам всяка педя от него. Познавам всичко до най-малкото чувство, колкото и да е болезнено, до най-малката мисъл, до най-малката особеност. Тук е безопасно. Да, понякога ми е тясно, но е безопасно. Какво ще стане, ако... Ако взема ключа, който винаги си е бил у мен, ако отворя вратата, пристъпя навън от затвора и разбера, че аз сам съм си го направил, че съм бил едновременно затворникът и надзирателят? Ами ако разбера, че отвът решетките има възможност да премина в напълно будното състояние любовта? Да разбера кой СЪМ АЗ? Да позная напълно истината?”

            Знайте, истината за това, което сте вие и каква е съдбата ви като вид – тази истина ще ви направи свободни.

            Сега ви приканваме към тишина, за да можем да работим с вас енергийно и да се получи отместване, отваряне.. задвижване на вратата на затвора... да я открехнем. Ние можем да я отворим съвсем, но само вие можете да прекрачите навън. Може да е само подаване на пръста на крака и бързо прибиране обратно вътре, защото там има чувство за по-голяма сигурност. Може да е подаване на целия крак. Може да е излизане навън, изпълване със страх и отново връщане вътре за още няколко живота. Но може да бъде широко отваряне на вратата и излизане навън с думите: “Ето ме, о, Господи, вземи ме.”

            Както цветята напролет всеки от нас разцъфва, когато му дойде времето. И така, нека за миг бъдем в съзвучие с вас, според вашето време, според вашето можене. Позволете на това придвижване, на тази работа, да се извърши вътре във вас.

            Призоваваме присъствието на Божествената Благодат, така че то да се установи във вашия живот, да ви обгърне в пелена на закрила, в пелена на красота, в пелена на хармония, в пелена на любов. Ние призоваваме Божествената Благодат, та да можете да постигнете съзвучност със своята душа, със своя дух, с Божественото Присъствие, със своето АЗ СЪМ.

            Свършихме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  16

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Какво можем да ви кажем, което вие все още да не знаете дсълбоко в себе си? Какно друго можем да направим, освен да ви повикаме да излезете от малкото ъгълче  съзнание, което обитавате, и да влезете в цялостта, на присъствието на АЗ СЪМ. Какво можем да кажем? Само това: Пристъпете в пролетта. Напуснете студа, зимата на вашия затвор. Оставете го зад гърба си. Прекрачете навън от вашия съ-затвор. Пробудете се в цялостността, светлината и красотата на своето аз съм.

            И така, ние идваме тази сутрин просто за да бъдем заедно. Нека присъстваме тук в единение. Нека оставим енергиите си да се слеят. Нека се обединим отново в знанието за това кои сме и какви сме. Нека изпитаме мистичната хармония на припомнянето на АЗ СЪМ каквото СЪМ.

            Вече сме говорили за повишената честота на вашите вибрации поради това, че навлизате все по-пълно в любовта. Може би сте се питали: “Как ли ще стане това?” Ще стане в резултат на собствените ви усилия и практика. Има страх, има и любов.Миг лед миг вие избирате между двете.

            Всяка сутрин и всяка вечер, като сядате да размишлявате, погледнете всеки човек във вашия живот, когото съдите или обвинявате за каквото и да било. Съсредоточете се върху този човек, ситуация или поведение, които са източник на вашето съдене. А сега допуснете възможността тази ситуация, случка или поведение да са имали своя цел в неговия или нейния живот. Те може да са били целенасочени по начини, които вие не разбирате. Прекрачете навън от вашата микроскопична, лилипутска перспектива и вижте, както ние виждаме... от голямата картина... и знайте, че всичко е съвършено. Не позволявайте на своята болка или гняв да ви поставят във фалшивата роля на съдник и палач. Знайте, че вие сте любещият и всичко е според Божествения Ред. Обгърнете с любов човека с всички онези черти на личостта и поведението, които толкова много мразите. Обгърнете с любов всичките неприятни преживявания, които сте имали с този човек. Те са според Божествения Ред. Те са съвършени. От перспективата на голямата картина, присъствието на АЗ СЪМ, обгърнете този човек с любов. Като правите това, вашата вибрация се повишава... повишава... повишава и стават чудеса.

            Няма да можете да постигнете това напълно, докато не се вгледате дълбоко вътре в себе си, за да откриете такива елементи на съдене и винене спрямо себе си. Има ли черти у вас самите, за които вие се осъждате и укорявате? Те просто са ваши учители. Част са от съня-драма на вашата учебна програма. Обгърнете ги с любов. Приемете ги, после ги освободете.

            Вашата привързаност към самообвинение и самоосъждане е истинският ви затвор. Вие не сте “родени в грях.” Родени сте в невинност и в дълбоката си същност оставате такива. Като приемете това и се оставите всепроникващата любов на АЗ СЪМ да ви обгърне, очите ви ще се отворят за истинската ви природа. Ще стигнете до разбиране на значението на вашите преживявания и черти. Самият акт на осъзнаване и приемане ги освобождава и стопява. Когато стане това, вашата честота се повишава. Вие може би питате:”Нима е възможно освобождаване от цялата вина? Възможно ли е освобождаване от всякакво самоосъждане? Може ли от това да има такова пълно освобождаване за мен и за други? Възможно ли е да се слееш в едно с ум и сърце  с АЗ СЪМ което СЪМ което СЪМ?”

            Ние ви казваме с най-голяма сериозност, че тъй като вие навлизате в новите вибрации на поредната фаза от еволюцията на планетата ви, то не само е възможно, то е абсолютно същностно. Ние ви даваме умения за оцеляване, така да се каже.

            Не е нужно да се учите да триете пръчки една в друга, за да правите огън. Не е нужно да се учите и да копаете коренчета и да събирате диви плодове, за да оцелеете. Нужно е само да се научите да повишавате честотата на същността си, за да станете неделима част от същността на АЗ СЪМ  което СЪМ , което е любов.

            Във времето, което настъпва, има само едно безопасно място. Не този водовъртеж или онзи планински връх. Не и някой далечен остров или пещера. Нито пък извънземна база. Това е твоето сърце, в което не живее страхът. Твоето сърце, в което няма съдене. Твоето сърце, в което няма укоряване. Твоето сърце, което е пълно с любов и излъчва любовта на АЗ СЪМ коетоСЪМ което СЪМ.

            Твоята работа е скроена по твоя мярка. Не е някаква велика мисия за спасяване на света, макар че там има работа за вършене. Не, работата е в сърцето ти. Работата е в твоя дух. Работата е в това да си спомниш кой си ти, защо си тук и въобще за какво става дума. Работата се извършва, когато глобалните мислоформи на страха, съденето, вината и омразата се топят. Тя се извършва всеки път, когато човек истински се пробуди от съня-драма на кошмара.

            Сега те оставяме в мир. Оставяме те в светлина. Оставяме те в красота. Ние сме пратеничеството на АЗ СЪМ което СЪМ. Отиваме си, като казваме с целия ангелски сонм / ... молитва... /. Тръгваме.

 

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  17

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние идваме сега при теб от мястото, което е отвъд думите, отвъд мислите. Идваме от сърцето на Христос, от мястото на чистата любов. Ние сме пратеничеството, еманациите на АЗ СЪМ каквото СЪМ. Идваме да те хванем за ръка и да те заведем в страната на радостта. Идваме да те събудим от дългата дрямка, от тъмния ти сън. Идваме да те заведем отново в градината, която се нарича Рай, градината на твоя дух, градината на припомнянето кой си ти, градината на любовта.

            Всяка сутрин ти се покланяш взнак напочит към Ел Шадаи, който е повече от достатъчен. И така, ние те отнасяме отвъ царството на думите, отвъд царството на мислите, в царството на чистото бъдене. Ние те отнасяме в царството на чистата наслада, в царството на чистата радост, в царството на чистата любов. Като съзерцаваш чудесата на Ел Шадаи, чудесата на Адонаи, ти се преобразуваш мигновено, колкото трае едно мигване на окото.

            Ние идваме като емисар на всевишния в отклик на твоите молитви. Защото наисти  на ако ти можеше да слушаш гласа на Бога, ти би бил напълно и крайно поразен. Затова идваме ние, от Присъствието на Всевишния, за да ти отговорим.

            Молитвите ти бяха познати още преди да бъдат изречени, дори още преди да се оформят в мислите ти. Нуждите ти са познати на Всевишния. Не само са познати, но се посрещат сега. Зсяко нещо си има своето време. Семената са посяти. Семената са покълнали. Семената са пуснали корени и сега растат. Сега е време за изпълнени, време за растене. Много скоро ти ще видиш порасналите растения и за тях ще настане време за жътва. На молитвите, които си изрекъл, вече е отговорено. Въпрос е само на подходящо време, когато отговорите ще се проявят и всичко това ти се дава в любов.

            Свършихме. Отиваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  18

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние сме тук. Тук сме в пълното присъствие, в пълната слава и в пълното могъщество на присъствието АЗ СЪМ, което е АЗ СЪМ което СЪМ. От мястото отвъд думите, от мястото отвъд мисълта, от мястото отвъд понятието – ние се докосваме до малкостта на вашата реалност. Ние прекосяваме огромната бездна на вашето разбиране... бездънната пропаст... с една частица енергия, която е холограма на АЗ СЪМ. Ние сме пратеничеството на Непроизносимия. Ние сме пратеничеството на Неразбираемия, на Ел Шадаи, Адонаи, Аллах, Уакан Танка, Великата Загадка, АЗ СЪМ което СЪМ. Сега ние р-а-з-ш-и-р-я-в-а-м-е самите предели на каквото сте – физически, умствено; калибрираме... и ви даваме повече от онова, на което сте се надявали. Предлагаме ви гореща вана на блаженство. Както често става да получите вдъхновение под душа, сега ние ви каним да се потопявате в блаженството на горещата вана по малко всеки ден. Това ще стопля сърцето ви. Ще ви позволява да летите на вълшебното килимче на любовта.

            Свършихме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  19

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние идваме при теб в сиянието на присъствието на АЗ СЪМ което СЪМ. Ние идваме при вас прекосявайки бездънната бездна на разбирането, и докосваме онова малко ъгълче на вашата илюзия, което наричате реалност. Да, тук сме, по-близко от ударите на сърцето ви и – по други начини – по-далеч от пределите на безкрайността.

            Тази сутрин ще ви говорим за Божественото Присъствие, за онова, което вие наричате Бог. Идваме при вас в светлина, идваме с лекота.

            Понякога виждаме у вас известна тежест. Забелязвате ли, че колкото по-дълбоко потъвате в илюзията на вашата драма-ум, толкова повече натежавате. Да вземем един пример: колкото по-дълбоко навлизате в морето, толкова по-малко е светлината и повече – налягането. Като се приближавате до повърхността, светлината става повече и вие ставате по-леки. Тази сутрин ние внимателно ще ви доближим до повърхността, до точката където се срещат действителността и илюзията. От тази точка ще ви говорим за предршения Бог.

            Това може да предизвика една забавна представа във вашия ум. Господ предрешен. Какво значи “предрешен”? То е нещо, което се е облякло като нещо друго или се преструва на нещо друго. Когато виждате някой да изпълнява роля в нечие облекло, това извиква усмивка на лицето ви, нали? Това е така не само заради преструвката, но и защото често е на лице едно преувеличаване на онова, което се имитира. Така виждате мъжът в женски дрехи да изпълнява женска роля, при което женските стереотипи са засилени в сравнение с действителната биологична жена. Това е част от цялата комедия.

            Тази сутрин ние ви предлагаме да приемете, че вашият живот, вашият свят, вашата “реалност” са изпълнени, всеки миг от всеки ден, с предрешения Бог.

            Сега ви приканваме да промените перспективата си и да започнете да виждате предрешения Бог. Представлението с преобличане извиква широка усмивка на лицето ви и много смях. Всъщност то ви прави по-светли и по-леки. Обаче драмата, в която сте въвлечени ежедневно, вие приемате много сериозно. Вярвате, че зелените хартийки в портфейла ви са нещо друго, а не зелени хартийки със снимки на мъртъвци. Колко забавно! Нима не виждате! Това е Господ предрешен.

            Човекът, който ти се противопоставя, който те критикува, който те осъжда, който те обвинява, който се възползва от теб – кой е той? Господ предрешен. А кой е онзи там, когото във вашата митология наричате злия, Сатаната? Кой друг, освен Господ предрешен? Защото наистина, няма нищо в контекста на драмата-ум на вашия сън, което не е Господ предрешен- Единственият, проявяващ се в многото.

            Всички актьори на сцената на вашата лична драма и на драмата на целия ви род – всички те са Господ предрешен. Те играят на сцената, за да ви направят по-светли и по-леки. Те ви водят към светлината на разбирането за това, кои сте вие.

            Когато един мъж се облича в женски дрехи и излезе на сцената, докато играе ролята си и реагира на смеха, аплодисментите и поощрението на публиката, в съзнанието си той наистина може да бъде жената, която играе. В хода на преставлението и със съгласието на публиката той забравя, че биологически е мъж.

            Така е и с вашия човешки род. Вие се включвате плътно в собствената си драма, навлизате в състояние на дълбока амнезия и започвате да вярвате, че ролята, която играете, сте самите вие. Скоро забравяте, че всички играчи, включително и самите вие, са Господ предрешен.

            Това е просто още един начин да ви представим – и вие да помислите и да поразсъждавате – онова, което ви казваме вече много, много и много пъти. Всичко, което преживявате в тази триизмерна драма, е тъкмо това – едно представление. Вие до толкова сте грабнати от реквизита и сюжета, че дори не осъзнавате степента на своята амнезия.

            Когато в миналото сме изпращали пророчески гласове, какво е ставало с тях? Човечеството се надигаше и казваше: “Не искаме да се събуждаме от съня си, оставете ни намира.” Отново и отново, и отново сме се опитвали да ви събудим от тъмния сън и от амнезията за истинската ви самоличност. Вие може да се пробудите по един от два възможни начина. Това може да стане с нежнацелувка, с вълшебна целувка, с целувката на любовта. Или пък, ако сте от тежко спящите, можем просто да преобърнем кревата. Може да изпитате грубо събуждане вместо нежно събуждане. Изборът е ваш.

            А сега, ето какво искаме от вас. Искаме да се пробудите напълно. Будни за това, което сте. Когато истински отворите очи, ще виждате Господ предрешен във всички страни на своя живот. Бъдете любящи. Култивирайте честотата на любовта в живота си, бъдете синият принц, красивата принцеса и ние ще поднесем вълшебната целувка на пробуждането.

            Неведнъж ви говорим за любовта. Може да ви звучи като блудкава  сантиментална изтъркана фраза. Но не е така. Ние ви говорим за най-мощната, най-горящата, най-преобразуващата енергия във вселената. Ние се стараем да работим с вас, да изясняваме, пречистваме и повишаваме честотата,  която ще позволи на тази сила напълно да надделее в живота ви с яснота. Питате ли се защо? Защото ние ви зовем, предлагаме ви, каним ви да бъдете принц – един принц, който ще положи вълшебната целувка на любовта, с което ще развали магията и ще събуди спящата красавица на истинската ви природа – АЗ СЪМ което СЪМ.

            Защо избираме теб? Това не е нещо, свързано с егото, което просто си е част от драмата. Ти не си единственият принц или принцеса. Сега, в този момент мнозина се пробуждат за царствената си природа. Ние работим с теб и чрез теб, защото ти изразяваш честно и искрено със сърцето си, че изцяло отдаваш себе си на присъствието на АЗ СЪМ и на Божествената Воля. Ти не умееш особено добре да отдаваш себе си. Ние виждаме това. Ти си запазваш контрол над някои неща. Понякога си упорит и твърдоглав, но ние познаваме искреността на сърцето ти и можем да работим с това. Понякога е мъчително, но ние те виждаме каквото можеш да бъдеш, не каквото си. Ние виждаме в теб предрешения Бог.

            И така, ние ви предлагаме всеки момент да задълбочавате равнищата на себеотдаване и дверие. Доколкото вие истински отдавате себе си на Божествената Воля, не е необходимо всяка сутрин да мате преживявания, които да са проверка на състоянието ви на отдаденост. Ние ви казваме: практикувайте, практикувайте, практикувайте. Всеки път, когато ви предстои решение – включете се, отдайте себе си и си кажете:”Какво трябва да направя?” Колкото повече практикувате, толкова по-ясно ще е общуването, разбирането и ръководенето.

            Накрая ви казваме, че всяко действе и всяка мисъл, насочени към друг човек... независимо дали намерението е добро или лошо, дали е за похвала или е за укор, дали е приемане или съдене... е действие и мисъл, насочени към Бога – предрешения Бог.

            В могъществото, в славата, в светлината на АЗ СЪМ което СЪМ, ние дойдохме и си отиваме, като продължаваме да казваме с целия Небесен сонм /..молитва../.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  20

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            С радост идваме при вас тази сутрин в пълното присъствие на Всевишния АЗ СЪМ което СЪМ. Идваме тази сутрин в самата сърцевина на съществото ви. Влизаме в храма на сърцето ми, докодваме духа ви в радост, в мир и любов.

            Всеки миг практикувайте Присъствието на Бога, Великата Загадка, Ел Шадаи, Адонаи, Аллах, Уакан Танка, Христос. Пристъпете навън от вашата драма. Пробудете се от съня си. Спомнете си кои всъщност сте вие и преминете към по-дълбоко единение със своето АЗ СЪМ което СЪМ.

            Като правите това, всяко съдене ще се замени със светлина. Невежеството ще се замени с истина. Всяко разделение ще се замени с единство. Духът ви ще се пречисти. Сърцето ви ще се разтвори. Честотата ви ще се повиши със степени и вие ще бъдете трайно в състояние на любов.

            Ние посяхме семето. Ние създадохме условията за растежа му. Ние го доведохме до точката на покълването. Ангелите ще останат с вас, за да ви отхранят и отгледат, защото вие сте семената. Те ще ви закрилят и водят с Божествена Светлина, за да достигнете пълна зрялост, сила и мощ, и спомняне за това, кои сте вие като проява на АЗ СЪМ което СЪМ.

            Винаги дръжте своите корени в почвата и устойчивостта на Всевишния, откъдето добивате храната си. Непрекъснато се освобождавайте от всичко, което не е в хармония с ожественото. Като правите така, ще изпълнявате онова, заради  което сте тук. Вие сте дошли не за някаква велика мисия, не за слава, не за богатство, а просто за да обичате.

            Отдайте всяко предизвикателство, всяко решение, всяка ситуация и всеки избор на замисъла на любовта, което е Божествения План за вашето АЗ СЪМ което СЪМ. Практикувайте Божественото Присъствие на АЗ СЪМ което СЪМ и отдайте всичко в любов.

            С целия Небесен сонм, с ангелите,  архангелите, херувимите, серафимите, с всички заедно ние казваме и пеем неспирно /..молитва../. Това е.

 

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  21

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Отново сме в съзвучие с вас тази сутрин, за да ви дадем един образ. Представете си, ако обичате, образа на едно дете, което си ляга на Бъдни вечер и знае, че през ноща ще дойде Дядо Коледа и когато се събуди, ще намери подаръци и благинки под елхата.

            Момиченцето си ляга с тази красива мисъл и с усмивка на лицето, после заспива дълбок сън. Следват сънищата, може би дори кошмари. В ума на малката се разиграва драма, тя се мята в леглото, изплаква от страх или болка. В подходящия момент се събужда, спомня си, че е Коледа и всичко се променя. Спомнянето е внезапно. Тя поглежда под елхата и там са чудесните подаръци.

            Е добре, сега ние ви казваме, че кошмарът е свършил.Как ще се събудите? С вълшебна целувка ли ще бъде, или твърде дълбоко сте заспали? Колко време ще ви трябва, докато осъзнаете, че кошмарът е свършил и вече е Коледа.

            Ние сме оставили подарък под вашата елха. Една магическа пръчица с която можете да докосните каквото и да е и то ще може да се преобрази. Какво е това вълшебство? То е вълшебната перспектива, която ви позволява да се освободите от всякакво съдене и да виждате АЗ СЪМ което СЪМ навсякъде около вас. Има и такива, които се събуждат от кошмара само колкото да се прозинат, без да си спомнят, че е Коледа, и отново потъват в съня.

            Както виждате не става въпрос за обстоятелстата. Нима големият кош с подаръците не епод елхата, докато вие сте в леглото и се гърчите в кошмара? Не си ли е всичко така и сега? Въпросът е само в това да се събудите и да си спомните. Истинското вълшебство е просто една промяна във вашата перспектива. Когато извършите тази промяна, разбирате, че всичко около вас, дори и вашият кошмар и страховитите типове, които ви преследват, е само Господ предрешен и той е там, за да ви помогне да се пробудите.

            Какво ви казваме, което вече да не е казано? Нищо. Но понякога имате нужда от още малко подбутване, от още напомняне.

            Така е. Ние тръгваме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  22

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние идваме при вас, идваме чрез вас, идваме въпреки вас. Докосваме сърцето ви. Докосваме онази част от вас, която е свързана. Докосваме онази ваша част, която помни, частта която знае. Елате на мястото вътре у вас, която си спомня.

            Тази сутрин ще ви говорим за великите пости – 40-те дни, които се отбелязват в чест на времето, прекарано от Учителя Исус в пустинята в пост. Ще ви кажем, че противно на онова, което нормално ви учат свещениците и догмата на вашата религия, това не е време за жертвоприношение. Вашето АЗ СЪМ което СЪМ  не изисква жертвоприношение, не изисква кръв или болка. Истинското значение на това време е изясняване. Когато Учителят Исус, толкова чистото отражение на АЗ СЪМ което СЪМ, отиде в пустинята, беше дошло време да остави настрана нещата, които го теглеха в различни посоки. Когато се отстраниш от физическите нужди на живота, ти си по-свободен да се движиш към вътрешното светилище на духа си и общуваш с онази част от себе си, която е АЗ СЪМ което СЪМ.

            И така, времето, което се спазва като велик пост, няма за цел жертвоприношение, а опростотворяване. Според обичая по това време човек се освобождава от някои неща. В миналото може би си правил това в дух на жертвоприношение или просто само да спазваш ритуала. Но истината е, че става следното: като си се отстранил за миг-два от напрегнатата програма, която сам си избрал, ти получаваш възможност да се движиш по-пълно в едно вътрешно пространство и да виждаш живота си в различна перспектива.

            Ние се изразяваме метафорично. Всеки от вас си избира една определена учебна програма. Всички ваши преживявания са част от тази програма. Взаимоотношенията ви – също. Финансовите ни работи – също. Здравословните ви грижи – също. Всичко, което някога сте преживели, радостно или болезнено, все е част от вашата учебна програма. Сега можете да се обърнете назад и в ретроспектива да видите как сте се разтваряли, как сте учили и израствали в тази програма.

            И така, 40-те дни на поста не са жертвоприношение. По-скоро е нещо като пролетна ваканция. Време да се отдалечите от изискванията на учебната си програма. Време да се отпуснете от тежестта и напрегнатостта на всички неща от физическо естество, които ви държат заключени в драмата сън. Време да се освободите и да видите своя свят в по-широка перспектива.

            Нека сега поговорим с друга метафора -  на професионалния студент. Това е такъв човек, който влиза в университета и толкова е запленен от колежанския живот, че разтегля преживяването далеч по-дълго време, отколкото е обичайно или обикновено. Това може да стане и в духовен смисъл. Всъщност така се случва духовно при повечето хора. Те могат да се посветят на своята религия и да правят нещата, които техните свещеници са им казвали да правят, но често не успяват да израстнат духовно и никога не достигат сферата на дълбокото разбиране на своето АЗ СЪМ което СЪМ. Това са професионалните студенти. Те се движат в кръг вместо по спирала. Сякаш са под стъклен похлупак.

            Котаго свърши времето за размишление и вие чествате възкресението на любовта, ще имате избор дали да се върнете към онези неща, от които се освободихте по време на поста. Ние ви казваме, че в тези работи няма правилно и погрешно. Въпреки това има последствия. Ако тръгнете по този път, ще има такива последствия. Ако тръгнете по онзи път, ще има други последствия. В крайна сметка ще бъде просто част от вашата учебна програма, с която вие израствате и се отваряте с всеки нов живот.

            Ние ви даваме един подарък през това време за размишление. Подаръкът на Любовта. Има само едно нещо, което е истинско ценно и важно. Истинската религия – независимо от името и – не е въпрос на свещени книги, догма, ритуали, одежди или религиозен реквизит. Тя е онова място в сърцето ви, където идвате, за да се пробудите и за да си припомните връзката с АЗ СЪМ което СЪМ. То е онова място на първоначалната невинност вътре у вас, което е отвъд всяко съдене и всяка вина – ваша или на другите. То е любов.

            Поетите, муикантите и художниците се опитват да говорят за нея, но ние ви казваме, че любовта е просто онази дълбока връзка, при която няма съдене. Тя трябва да бъде преди всичко любов към себе си. Поради естеството на вашия произход – отчасти Бог, отчасти животно – вие наистина все съдите себе си. Виждате всички неща, които може би е трябвало да направите, а чувствате, че не сте ги направили. Това е съдене.

            Когато бяхте дете и изучавахте някой много труден предмет, като математика например, част от научаването и решаването на задачите беше да се греши в изчисленията. Когато си правил такива грешки, удрял ли си се в гърдите с думи като: “Колко ъм нечестив, колко съм грешен!” Вероятно не. Съзнавал си, че грешките са само от липса на разбиране. Тези грешки не идват от лоши намерения, а от неправилни изчисления. Онова, което в миналото си направил или не си направил и за което сега съдиш, просто е резултат от твоята микрокосмическа перспектива. В малкото ъгълче на своето съзнание, в своята драма-сън, ти няма как да разбереш истинската природа на реалностите. Тогава сбъркваш в изчисленията и правиш грешки, които ти носят болка.

            Страхуваш ли се, че можеш да нараниш някого? Истината е, че не можеш. Другите сами избират своята болка, индивидуално или колективно, в резултат на това, как избират да гледат на изпитанията в своя живот. Те са тези, които избират да са наранени или възхитени, или каквото и да било, в резултат от твоите действия.

            Дори действията, които са замислени да нараняват са родени от невежество. Така например, отмъщението е естествена реакция на твоята обида,но само в микрокосмоса или драмата-сън. Когато се пробудиш в макрокосмоса и започваш да виждаш предрешения Бог, ще осъзнаеш, че отмъщението срещу някого е отмъщение срещу Бога. Ти не можеш да замахнеш срещу Бога, срещу твоето АЗ СЪМ което СЪМ, без да нараниш себе си. Отмъщението, казано просто, е глупаво нещо. Все едно да се простреляш в крака. То те посрамва.

            Защо отделяме толкова много време да ти говорим за съдене, вина, страх, невинност и любов? Защото точно тук, в сърцето ти, пламъкът на твоето голямо АЗ СЪМ което СЪМ се запалва и поддържа горящ. Ако съумяваш да поддържаш този пламък миг след миг, ден след ден, той ще осветява целия ти живот, а твоя живот на свой ред ще осветява света.

            Ние те прегръщаме в пълното приемане на твоето АЗ СЪМ което СЪМ като проява на любов. Всички доктрини и всички учения, всички чудесни песнопения и религиозни одежди, всичките те от различните  религии не са равни на капчица любов от Извора на онова, което е отвъд мисълта, отвъд понятието, онова, което ние истински познаваме в любовта.

            Сега предстои да се повишат вибрациите ви. Погледнете дълбоко в очите на хората около вас и ще видите предрешения Бог. Човеът в твоя живот, който те поставя на изпитание – кой е той, ако не предрешеният Бог? Онзи, който се проявява като многото. И затова ти самият, като един аспект на АЗ СЪМ което СЪМ, си предрешеният Бог. Когато погледнеш дълбоко в очите на всеки човек в своя живот – този, когото прегръщаш, и този, когото отбягваш – ще виждаш Бога.

            Сега си отиваме, като казваме и пеем заедно с целия небесен сонм /..молитва../.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден  23

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            С радост се връщаме тук. Радостно е, че отново се събираме. Ако се огледаш наоколо си, ще видиш, че си се превърнал в нещо като алхимик. Научаваш се как да вземаш основни метали, така да се каже, и да ги превръщаш в злато.

            Вие живеете във време на бурни културни вълнения и размествания. Има някакво лутане, оглеждане, търсене на нещо солидно за опора. Има такива, които се опитват да се закотвят в човешка религия, която е абсолютна и твърди, че притежава всички отговори. Има други, които се закотвят в материализма, защото им изглежда солиден. Трети се закотвят в различни форми на физическото.

            Ние сме за сърцето. Застанали сме като мост между висшите селения и високите измерения, от една страна, и от друга – физическото царство. Ученията, които ви носим, са учения за равновесие, да бъдете съсредоточени в сърцето и да филтрирате всичко, към което поглеждате през сърцето. И така, ние сме от сърцето. Нашите учения са за сърцето. Във вашето сърце има огромна вселена от възможности: възможности, родени от любов, възможности, родени от невинност, възможности, родени от чистота. Ниеу ви каним да излезете от мазето на вашата физичност, от тавана на вашата мисловност, от мазето на вашата емоционалност, от тавана на вашата духовност и да влезете в залите на вашето сърце, на мъдростта, на цялостта, на равновесието.

            Вие сте холографска единица на АЗ СЪМ което СЪМ. Вие сте Бог, но не сте Бог. Вие не сте чист дух. Вие сте физически. Вие сте материални. Вие сте сексуални. И въпреки това вие сте също така нещо повече. Ние ви каним да вземете всички свои аспекти и да ги съберете в собственото си  сърце, защото то е мястото, където се получава цялото, то е работилницата, то е колбата на алхимика.

            Като събирате на едно място тези по-високи и по-ниски енергии в колбата на сърцето си, създава се една абсолютно преобразуваща магия, която ще произведе злато. Това злато, този вълшебен елексир, тази плоча от Розета е любовта. Обичайте тялото си. Обичайте своята сексуалност. Обичайте своята мисловност. Обичайте своята духовност. Съберете ги всички заедно в центъра на сърцето си и ги оставете да разцъфнат в енергия на любовта, която да се разпростре върху всички хора навсякъде и всички ситуации навсякъде. Станете фар на любовта иизлъчвайте светлината на своята любов към вички хора, към всички ситуации. Като правите това, вие автоматически си свързвате с вашия Извор – онова, което вие наричате Бог.

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

 

Ден  24

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Идваме при вас съзвучни, в радост и любов, като сянка над вас в тази красива утри, докато чакате изгрева на слънцето. Установяваме контакт с вас, за да ви помогнем да повишите честотата на вибрациите си и така да получите по-голяма радост. Нека днес бъде ден на светлина. Нека бъде ден на радост. Нека бъде празник.

            Ние изпълваме сърцето ви със светлината на Присъствието и тази светлина струи през вас и се слива с вас на клетъчно равнище и така вие сте едно същество от чиста радост, от чиста светлина и Божествена Благодат.

            Ние функционираме от макрокосмоса и затова виждаме нещата много различно, отколкото вие от микроосмоса – малката картина. Ние можем да бъдем в съзвучие с вашите мисли, затова можем да пренастройваме, да виждаме от вашата гледна точка света, като поддържаме и нашата макрокосмическа перспектива на голямата картина. Понякога се забавляваме с разликата.

            Обаче това ни дава възможност за поолямо разбиране на вашите дребни безпокойства, вашите дребни желания и да, на вашата липса на вяра. Тъй като виждаме голямата картина, ние виждаме каквото е било, каквото е и каквото ще бъде. Поне това е начинът, по който вие възприемате във вашето обвързано с понятието време измерение. От нашата макрокосмическа перспектива можем да ви кажем и повторим с пълна увереност, че всичко е добре. Понеже сте обвързани с времето във вашето измерение, вие виждате доброто напред, пред себе си. Но ние ви казваме, то вече е тук. Доколкото признаете и приемете това, вие ще го изпитате.

            Сега ви обгръщаме с любовта на сътворението, любовта на вашето АЗ СЪМ което СЪМ. Влезте в съзвучие с изгряващото  слънце. Нека гласът ви се слее с ангелските гласове във възхвала на Всевишния, Ел Шадаи, Богът, който е повече от достатъчно.

            Това е всичко.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  25

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят , Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ниеидваме днес при вас на крилата на зората и ви държим в присъствието на Всевишния, АЗ СЪМ което СЪМ. Ние, вашите ангели и архангели, херувими и серафими, ви носим сега пред трона на Всевишния. В сиянието на това Присъствие вие сте изпълнени със светлина, потопени сте в Божественото Сияние – в любовта , в която няма сенки.

            Идваме леко и подтикваме и вас да се отнасяте по-леко към себе си и към хората, които обичате. Ако можехте да видите от нашата макрокосмическа перспектива, бихте видели каква мъничка, мъничка част от онова, което наричате АЗ наистина е свързано с триизмерната драма, наречена от вас реалност. Едва 1 %. Тежеста на вашата житейска опитност цяла се вмества в тази нищожна частица, потънала в съня. Осъзнавате ли останалите 99%  ?

            Ние нареждаме днес да бъде за вас ден на Благодат. Нека преминете деня, проникнати и изпълнени с Благодат. Нека Божествената Любов, Божествената Благодат, Божествените творчески енергии ви обгръщат и се излъчват от вас. Оставете сърцето си да бъде като слънцето. Оставете го да излъчва енергията на Всевишния без препятствия, без облаци, без съдене.

            Нека топлите лъчи на вашето сърце докоснат всеки човек в живота ви днес. Сега се сливаме с вас. На този ден не правим сливане с вас, така че да станем едно цяло. Водим ви в Рая и ви храним с манната на Божественото Присъствие.

            Ако можехте да разбирате от нашата перспектива, от макрокосмоса, бихте видели как само една много мъничка част от онова, което наричате свое АЗ, е наистина свързана с триизмерната драма, която наричате реалност. Ако можехте да виждате, както ние виждаме, бихте разбрали, че сте 99.9% космически и тогава съзнанието ви би се променило.

            Вашата най-важна задача е да повишавате честотата на любовта и да я распростирате към другите. Тръгваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  26

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Госпо Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние сме пратеничеството на Съвета на Универсалната Божествена Светлина и днес идваме при вас с голяма радост, с голяма любов и голяма светлина, и идваме с лекота. Идваме от дълбините на собственото ви сърце, идваме от отвъд предела на безкрайността. Идваме при вас в истина и в съзвучие.

            Предстои ви да преживеете дълбока промяна. Сигурно знаете историята за лъжливото овчарче. То плашело хората с вълка толкова много пъти,  че те престанали да слушат. Подобно на тази история някои от вас вече много пъти са чували за настоящата промяна и сега вече дълбоко се съмняват. Имало е някакви мъдреци, които казвали: “Ето сега става.” И нищо не ставало. После пак:”Ето сега става.” И отново: “Всеки миг ще се случи.” Ивсе нищо не се случвало. Затова сега вие силно се съмнявате.

            Ние ви казваме, че тази предстояща промяна има вътрешно, както и външно естество. От доста време вече знаете, че няма да има опустошителна кардинална промяна, както някои предплагаха и някои други предвиждаха. Но ще има, и всъщност вче е в ход в момента, дълбока промяна в съзнанието. По целия свят ще има беди и изпитания. Винаги е имало беди и изпитания по света.Сега те ще се увеличат до известна степен сред хората, които продължават да спят, потънали в съня-драма на общоприетата реалност.

За вас е трудно да видите как ще се извърши тази огромна промяна. Вашите средства за масово осведомяване продължават да съсредоточават вниманието върху кошмара  вие не можете да виждате добре. Но ние ви казваме, че то е като единаисберг. Това, което е видимо на върха, е тъмнината, може да се каже – злото. Онова, което е под повърхността , расте, укрепва, трупа маса и това е новото съзнание. Ще дойде време – и това време не е далеч, когато айсбергът ще се прекатури изведнъж и онова, което е изглеждало така доминиращо, ще се стопи от светлината на слънцето и ще потъне. Онова, което не е било така видимо, ще излезе напред. Това е голямото пробуждане. Ние го сравняваме с изнинадата, която преживяхте при внезапното сриване на Берлинскатастена.

            Каква е вашата работа през това време на промяна на съзнанието? Тя е да бъдете канал на светлината. А какво е светлината, ако не любов? Продължавайте да фокусирате светлината и да помагате  на други да я фокусират, та тя да разтваря и да стопява всичко, което е тъмнина.

            Така е. Ние си тръгваме.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  27

 

Свят, Свят,Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            Ние идваме при вас отново в светлина, като изтряващото слънце, за да възтановим връзката ви с Извора на вашето бъдене. Идваме да ви изпълним с радостта от Присъствието на вашето АЗ СЪМ което СЪМ. Идваме при вас, идваме чрез вас, кръжим около вас, очакваме заедно с вас изгрева на слънцето, настъпването на радостта.

            И наистина, вие знаете,че радостта е вездесъща. Не е нещо в бъдещето. Тя е вездесъща и изисква само вашето признание , приемане и позволение.Затова сме тук в радост и виждаме как честотата бавно се покачва, когато вие култивирате любов и радост в своя живот.

            Ние виждаме как работи една велика хармония. Извършва се посаждане, отглеждане и израстване във вашата градина. Това става, докато работите със себе си физически, умствено, емоционално и духовно.

            Вие се движите правилно. Продължавайте да сте последователни. Продължавайте да работите над себе си енергийно. Защото това е едниственото нещо, което имате да предложите на света. Не вашата борба за мир, Не борбата ви за справедливост. Не, истинският принос сте вие самите. Ние говорим не само на вас, а и на всеки отделен човек, който е избрал да се прояви в сегашното време в това измерение. Истинският принос е енергията на вашето присъствие. Най-високото равнище на тази енергия е любовта, а плод и израз на тази енергия е радостта.

            Затова нека днес бъде ден на радост. Нека днес бъде ден на слънчева светлина. Нека днес бъде ден на любов. Култивирайте любов към себе си, към всяка страна на самите вас , без съдене. Култивирайте любов към хората около вас, към онези които са ви скъпи и към онези, с които имате спор. Оставете Божествената Благодат на Всемогъщото Присъствие, Източникът на всяко добро, АЗ СЪМ което СЪМ, да се лее през вас и да благославя света.

            И така ние ви обгръщаме в радост, в любов, в светлина и ви благославяме. Отиваме си.

 

Начало                                                                  Главна страница

 

Ден  28

 

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

Свят, Свят, Свят е Господ Саваот.

 

            От сърцето на Христос, от сърцевината на Непроизносимия, Неразбираемия, Аллах ние идваме. Идваме като пратеничество на  Съвета на Универсалната Божествена Светлина. Идваме от самия център на собственото ви сърце. Идваме при вас и идваме от вас като холограма на великото АЗ СЪМ. Идваме при вас в радост. Идваме при вас в красота. Идваме при вас като честота, прехвърляме и превеждаме с думи от място извън думите. Сега правим необходимите настройки, за да ви говорим на клетъчно, вибрационно равнище и в същото време ви говорим за нещо, което е ваше собствено естество. И ви казваме, че единствения начин да разберете това, за което говорим е любовта. И така този термин, който използваме, като говорим с вас, това понятие, за което е ставало дума толкова пъти, понятието, което чувате отново и отново, то е път към разбирането. То не само е път към разбирането, то е единственят път към разбирането на природата на Божественото, природата на онова, което вие наричате Ел Шадаи, Христос, Аллах, Уакан, Великата Загадка.

            Вие много пъти сте чували израза безпрекословна любов Определението в него е излишно. Да се каже безпрекословна любов е все едно да се каже мокра вода. Или да се каже студен лед. Или да се каже горещ огън. Защото природата на леда е да бъде студен. Самата природа на водата е , че е мокра. Самата природа на огъня е да е горещ. Също така самата природа на любовта е онова, което е без условия. Сега ви предлагаме да прескочите от понятието безпрекословна любов към понятието безстрашна любов. Да, признаваме, такова определение е също излишно. Защото, където има любов, там не може да има страх. Няма място за страх в сърце, което истински е обзето от любов.

            Нека продължим тази мисъл за момент. Повечето ваши религии и голяма част от разбирането ви за духовното се основават на понятието за двойственност – за добро или лошо, за мрак или светлина. Това до такава степен е така, че се е стигнало до създаване на архитипове. Във вашата собствена господстваща религия има такива първообрази на добро и зло, на Христос и Сатана. Ако погледнете повечето религии, ще откриете, че злото е персонифицирано. Това, разбира се, създава проблем за онези, които вярват в крайното могъщесто и единост на Твореца, на АЗ СЪМ което СЪМ.

            Как може великият АЗ СЪМ да има съперник? Истина е, АЗ СЪМ е всичко, което е. Как може да има съперник? И въпреки това трябва да бъде обяснен проблемът за привидната двойственост. Като погледнете ежедневието си, вие виждате онова, което изглежда като борба между доброто и злото, между светлината и мрака. Да, в състоянието на сън има енергия на двойствеността. Но тя е създадена колективно от вас, като кукла от театъра на сенките, върху една стена. Няма такава реалност. Няма архитект на злото. Но има честоти, демони бихте ги нарекли вие, родени от страх, гняв, омраза, алчност и други подобни. Те съществуват само до толкова, доколкото продължават да се захранват във вашия кошмар. Когато се събудите те изчезват. И така, има любов, има и страх. И едното и другото са въздигнати в сърцето на вашия човешки род За това имате двойствена природа, двойствена зависимост, двойствено сърце.

            Сред древния индиански народ Хопи се използва изразът “двусърдечен” в смисъл на “фалшив”. В сравнение с едносърдечен, което пък означава истински. Ние казваме, че вашият род е двусърдечен, защото вие сте заключени в илюзията на двойствеността. Кълнете се в двойна вярност – към любовта и към страха. Може ли да има любов, когато има страх? Ние казваме, че не може. Може да има желание. Може да има мания. Може да има нужда. Може да има похот. Може да има всички тези неща и още други, но любов не може да има, когато има страх. Не можеш истински да обичаш Бога, АЗ СЪМ което съм, когато в същото време се страхуваш от него.

            Сега ви предлагаме да погледнете към точките на своите страхове вътре в себе си. Нали самият страх проявява липса на доверие, на вяра във вашето АЗ СЪМ което СЪМ? Чували сте да казват: “Бой се от Бога!” Но  ние ви казваме, освободете се от този страх от Бога. Защото, ако е истинска любовта, няма страх. Където властва Бог, няма страх.

            Затова ние ви каним в храма на Великия АЗ СЪМ. Каним ви в храма на любовта. Каним ви в храма на радостта. Каним ви в храма, обитаван от вашия Извор. Влезте в храма на светлината, храма на истината, храма на действителността. Облечете белите одежди на невинността и истината. Влезте в храма на любовта.

            Пристъпете навън от страха. Пристъпете навън от света на хаоса. Пристъпете в светая светих, Шангри-Ла на вашия дух. Там преоткрийте сърцето си – сърце обзето и погълнато от любов – енергия на връзката, която не познава страх, не познава съдене, не познава вина. И когато вие се настройвате в съзвучие с тази енергия, честотата ви се повишава бързо и по-бързо и още по-бързо. Влезте в синхрон с любовта, с Божественото Присъствие, с радост и възторг, които изпълват съществото ви и ви позволяват да полетите върху вълшебното килимче отвъд пределите на безкрая.

            Вашата любов преобразува света. Всичко, което виждате, всичко, което чувате – всичко, което вие считате за реалност, това са просто енергийни модели, енергия, която вие създавате несъзнателно. Тя може да унищожи света или да го преобрази в Рая, на който вие имате право по рождение.

            Отиваме си.

 

 

Начало                                                                  Главна страница