1. В начало бе словото
2. Излязъл е сеяч
3. Стани, стани!
4. Добър ден
5. Давай, давай
6. Фир-фюр-фен - Благославяй
7. Вечер, сутрин
8. Духът Божи
9. Киамет Зену
10. Махар Бену Аба
11. Сила, живот, здраве
12. Ранен час
13. Малкият извор
14. Кажи ми ти, Истината
15. Скитах се по гори и планини
16. Той иде
17. Там далече
18. Духай, ветре
19. Тайната вечеря
20. Сила, здраве е богатство

text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3
text, MP3


обратно