8. Духът Божи

Духът Божи, Духът вечни,
Духът святи, Духът благи,
Кой пълни сърца ни със любов.

Кой пълни, Кой пълни, Кой пълни,
Кой пълни сърца ни със любов,
Кой пълни сърца ни със любов.

Със любов, със любов, със любов,
Кой пълни сърца ни със любов,
Кой пълни сърца ни със любов.

обратно