5. Давай, давай

Давай, давай, всичко давай'
чисто семе пшеничено.

Да се сее на нивата,
на нивата красивата.

Да се чисти през зимата,
да се радва на живота.

Всичко сято на полето,
на полето, от небето.

обратно