4. Добър ден

Добър ден е светлият ден.
Хубав и красив е той!

Всичко озарява, всичко оживява
и в живота Божието благо той раздава,
и в живота Божието благо той раздава.

обратно