3. Стани, стани!

Стани, стани,
и Господ ще те оживи;
стани, стани,
и Господ ще те възкреси;

стани, стани,
и с любовта започни;
стани, стани,
и в истина се облечи.

В истина се облечи
и със нея все гради:
тя ще те и обнови,
и с Дух ще те озари.

обратно