20. Сила, здраве е богатство

Сила, здраве е богатство,
сила, здраве е богатство,
сила, здраве е богатство,
е богатство, е богатство,
сила, здраве е богатство.

За живота на душата,
за живота на душата.

Сила, здраве е богатство...

обратно