15. Скитах се по гори и планини

Скитах се по гори и планини.
Един незнаен ме придружаваше.

Качвахме и слизахме планински, светли върхове
и ходейки, Той винаги с мен бе.

Там горе аз видях Неговата светлина,
що ме озари и каза Той:
“Помни, че трябва горе да си,
слезни и знай, на всички полезен бъди!”

обратно