13. Малкият извор

Светъл лъч отгоре слиза
малките цветя да озари.
Близо изворче извира,
леко блика, шушне, шумоли
и цветята вечно весели.

Весели, весели, весели,
блика, шушне, весели,
блика, шушне, весели,

блика, шушне, весели,
леко блика, шумоли
и цветята весели.

обратно