11. Сила, живот, здраве

Сила, живот, здраве,
те са едно, те са едно.

Служители на Духа,
носители на радостта,
крепители на младостта,
крепители на младостта.

Те са едно, те са едно.

обратно