1. В начало бе Словото

В начало бе Словото
и Словото бе у Бога
и Словото бе Бог.

То в начало бе у Бога.
Всичко чрез него стана
и което е станало,
нищо без него не стана.

В Него бе животът
и животът бе виделина
на человеците.

И виделината
свети в тъмнината
и тъмнината я не обзе.

 

обратно